W związku z kontynuacją Rybackiego Programu Stypendialnego w roku 2018, finansowanego głównie ze środków  pozyskanych w ramach 1% zwrotu z podatku PIT uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie o możliwości uzyskania dodatkowego 1 punktu spośród 70 w przypadku przekazania przez co najmniej jednego z członków rodziny lub znajomych 1 % podatku PIT za rok 2017 na rzecz jednej z inicjatyw społecznych realizowanych w Regionie Obra – Warta:

„Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym” – akcja 1 % w roku 2018

Zarząd LGR Obra – Warta

Udostępnij