LSROR 2011-15

Krótko podsumowując wdrażanie zakończonej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2011-15, dzięki pracy wielu, bardzo wielu osób udało się:
1. W ramach 6 naborów w latach 2011 – 2014 przyjęliśmy i oceniliśmy 891 wniosków o wsparcie na łączną kwotę dofinansowania ponad 121 mln zł.
2. Wybraliśmy do realizacji 422 spośród nich, na łączną kwotę dofinansowania ponad 52 mln zł, z czego 356 operacji zatwierdziły umowami Samorządy Województw.
3. Wsparliśmy:
a. 106 projektów społecznie użytecznych, złożonych przez NGO, Parafie i osoby fizyczne,
b. 49 projektów Jednostek Samorządu Terytorialnego i innych podmiotów publicznych,
c. 47 projektów rybackich,
d. 139 projektów realizowanych przez przedsiębiorców,
e. 15 projektów związanych z ochroną środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne, rybaków, NGO.
4. W czasach kryzysu gospodarczego udało się stworzyć 110 nowych miejsc pracy!

Dzięki zwariowanym, życzliwym ludziom i organizacjom wytrzymaliśmy wiele no i nie staliśmy się ociężałą instytucją ;-).