Dokumenty pomocne w realizacji inicjatyw obywatelskich w ramach projektu Lokalna Instytucja Otoczenia Organizacji Obywatelskich w Regionie Obra – Warta.

Szanowni Państwo, członkowie i członkinie Organizacji Obywatelskich Z Wami, dzięki Wam i dla Was będziemy realizować w roku bieżącym dziesiątki unikalnych inicjatyw społecznych opartych również na naszej pracy i środkami…