Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Mieszkańców „Polski Powiatowo-Gminnej” – 26 kwietnia.

Przedmiotem spotkania jest systemowe i pozasystemowe (spontaniczno-wolontariackie) wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Pytania kluczowe na które staramy się znaleźć odpowiedzi to; Jak zareagowaliśmy na wyzwania humanitarnej pomocy dla walczącej Ukrainy?…

Raport o Biedzie 2021.

Udostępniamy ważny raport Stowarzyszenia Wiosna (Szlachetna Paczka, Akademia Przyszłości) dotyczący Biedy w Polsce w roku 2021. W swoich działaniach będziemy również uwzględniać jego wnioski, do czego zachęcamy i inne organizacje…