„Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym” – akcja 1 % w roku 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta publikuje listę podmiotów biorących udział  w Przedsięwzięciu pn. „Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym”, polegającym na wsparciu w pozyskaniu środków finansowych w ramach 1% zwrotu z podatku PIT za rok 2017.

Ważne: Wypełniając formularz PIT należy pamiętać, by w polu dotyczącym wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) obowiązkowo wpisać nr KRS: 0000334677 oraz dodatkowo w „Informacji uzupełniającej” wskazać cel szczegółowy danej organizacji, dla uproszczenia wskazując jego oznaczenie* określone w kolumnie „Oznaczanie celu szczegółowego w zeznaniu PIT”.

Lista Podmiotów biorących udział w akcji ” Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym” –  V edycja 2017
Lp. Nazwa / Imię i Nazwisko Cel przedsięwzięcia Oznaczenie celu szczegółowego w zeznania PIT*
1 Międzyrzeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Międzyrzecz Bobowicko.cel.1
2 Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” Realizacja działań na rzecz poprawy infrastruktury we wsi Bukowiec Bukowiec.cel.1
3 Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Chełmsku Chełmsko.cel.1
4 Stowarzyszenie Chociszewo Wspólna Przyszłość Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Chociszewie Chociszewo.cel.1
5 Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Chrośnicy Chrośnica.cel.1
6 Stowarzyszenie Kalsko XXI Ochrona zabytkowych miejsc w miejscowości Kalsko gm. Międzyrzecz Kalsko.cel.1
7 Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. „Chrystusa Króla” w Templewie Ochrona zabytkowego Filialnego Kościoła p. w. Św. Antoniego w Kursku Kursko.cel.1
8 Gminny Klub Sportowy „Rzemieślnik” Kwilcz Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Kwilcz Kwilcz.cel.1
9 Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Michała Archanioła w Kwilczu Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p. w. Św. Michała Archanioła w Kwilczu Kwilcz.cel.2
10 Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Św. Wawrzyńca w Łomnicy Ochrona zabytkowego XVIII-wiecznego  Kościoła Parafialnego p. w. Św. Wawrzyńca w Łomnicy Łomnica.cel.1
11 Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Miedzichowie Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Miedzichowie Miedzichowo.cel.1
12 Stowarzyszenie Nowy Międzychód Wsparcie stypendialne na rzecz studentów pochodzących z gminy Miedzychód Międzychód.cel.1
13 Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych Kultywowanie tradycji wodniackich poprzez ukierunkowaną edukację dzieci i młodzieży Międzychód.cel.2
14 Miejski Ludowy Klub Sportowy ” Warta ” Międzychód Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Międzychód Międzychód.cel.3
15 Stowarzyszenie Św. Jan Chrzciciel Realizacja działań na rzecz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Międzyrzecz Międzyrzecz.cel.1
16 Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „Bezdroża” Organizacja czasu wolnego  z elementami turystycznymi, historycznymi i edukacyjnymi dla członków SKKT „Bezdroża” Międzyrzecz.cel.2
17 PTTK Oddział „Ziemi Międzyrzeckiej” Realizacja działań na rzecz edukacji – promocja walorów krajoznawczych, kulturowych i gospodarczych terenu objętym działalnością LGROW Międzyrzecz.cel.3
18 Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego Międzyrzecza Miedzyrzecz.cel.4
19 Lubuski Klub Karpiowy Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrona zasobów przyrodniczych Międzyrzecz.cel.5
20 Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p. w. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu Międzyrzecz.cel.6
21 Ludowy Zespół Sportowy Błędno Nądnia Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Nądni Nądnia.cel.1
22 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju  Wsi Nądnia Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Nądni Nądnia.cel.2
23 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowy Dwór Organizacja przdsięwzieć integrujących mieszkańców wsi Nowy Dwór Nowy Dwór.cel.1
24 Stowarzyszenie Panowice Nasze Miejsce Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku i integracja mieszkańców Panowic Panowice.cel.1
25 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Perzyny Wsparcie stypendialne na rzecz uczniów pochodzących z Perzyn Perzyny.cel.1
26 Sołtys Perzyn Irena Raczkowiak Organizacja przedsięwzięć integrujących mieszkańców wsi Perzyny Perzyny.cel.2
27 Towarzystwo Przyjaciół Popowa i Okolic Organizacja przedsięwzięć integrujących mieszkańców Popowa  oraz gminy Bledzew Popowo.cel.1
28 Stowarzyszenie Przyjaciół Przychodzka Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Przychodzku Przychodzko.cel.1
29 Klub Sportowy Płomień Przyprostynia Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Przyprostyni Przyprostynia.cel.1
30 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Przyprostynia Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Przyprostyni Przyprostynia.cel.2
31 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p. w. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie Pszczew.cel.1
32 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Wsi Rokitno Gmina Przytoczna Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku i integracja członków Stowarzyszenia we wsi Rokitno Rokitno.cel. 1
33 Klub Jeździecki Morena Sieraków – Gałowo Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Sieraków Sieraków.cel.1
34 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w wieku emerytalnym na terenie gminy Sieraków Sieraków.cel.2
35 Parafia Rzymskokatolicka p. w. Najświętrzej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p. w. Najświetrzej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie Sieraków.cel.3
36 Zespół Szkół w Sierakowie Wsparcie dydaktyczne klasy rybackiej w Sierakowie Sieraków.cel.4
37 Stowarzyszenie Działajmy Razem w Stefanowicach Organizacja przedsięwzięć integrujących mieszkańców Stefanowic, Jastrzębska Nowego oraz pozostałych miejscowości  z terenu gminy Zbąszyń Stefanowice.cel.1
38 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo Realizacja działań edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży ze Stefanowa, Zakrzewka i Przyprostynii Stefanowo.cel.1
39 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Strzyżewo Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku  i integracji dzieci i młodzieży w Strzyżewie Strzyżewo.cel.1
40 Sowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Templewo Wsparcie grupy artystycznej z Templewa Templewo.cel.1
41 Trzcielskie Stowarzyszenie Wędkarskie Propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa Trzciel.cel.1
42 Trzcielscy Seniorzy Organizacja spotkań integrujących członków Stowarzyszenia Trzcielscy Seniorzy Trzciel.cel.2
43 Zbąszyńskie Dzieciaki – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Małego Dziecka Wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju dzieci z gminy Zbąszyń Zbąszyń.cel.1
44 Klub Sport „Obra” Zbąszyń Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Zbąszyń Zbąszyń.cel.2
45 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zbąszyń Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży członków TG Sokół Zbąszyń Zbąszyń.cel.3
46 Stowarzyszenie Wędkarzy Ziemi Zbąszyńskiej w Zbąszyniu Realizacja działań informacyjno- edukacyjnych na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych Jeziora Zbąszyńskiego i rzeki Zbąszyń.cel.4
47 Parafia Rzymskokatolicka p. w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu Zbąszyń.cel.5
48 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszyniu Działania na rzecz ocalenia zwyczajów i obyczajów związanych z funkcjonowaniem Kurkowego Bractwa strzeleckiego w Zbąszyniu Zbąszyń.cel.6
49 Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu Kultywowanie tradycji muzyki ludowej Zbąszyń.cel.7
50 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zbąszyniu Aktywizacja i integracja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach  życia społecznego Zbąszyń.cel.8
51 Stowarzyszenie Patriotyczny Zbąszyń Ochrona dziedzictwa historycznego – Zbąszyń Zbąszyń.cel.9
52 Stowarzyszenie Silna 2012 Organizacja przedsięwzięć integrujących mieszkańców wsi Silna Silna.cel.1
53 Towarzystwo Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku Piechty Karola II Króla Rumunii (TDH 57pp) Ochrona dziedzictwa historycznego – Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl.cel.1
54 Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta Realizacja Rybackich Inicjatyw Społecznych: Rybacki Program Stypendialny i Utrzymanie Schroniska Młodzieżowego KRS NR 0000334677

Poniżej prezentujemy Państwu linki do dedykowanej LGR Obra – Warta wersji programu e-pity 2017. Dzięki programowi łatwo i bez problemów przygotujecie Państwo poprawny PIT i rozliczycie się z urzędem skarbowym. Informujemy, że program ten umożliwia przekazanie 1% podatku tylko i wyłącznie naszej organizacji – nie ma w nim możliwości wpisania dowolnego nr KRS.

Program e-pity 2017wersja ON-LINE

Pobierz plakaty: 1_proc_plakaty_wersja_druk.ai(1)

Zarząd LGR Obra -Warta

* – Uwaga! Brak wskazania celu szczegółowego spowoduje brak możliwości przekazania danych pieniędzy na konkretny cel. Przekazane środki zostaną przeznaczone na realizację Rybackich Inicjatyw Społecznych, tj. 2 cele zaplanowane przez LGR Obra – Warta w roku 2018:
a. 50,00 % zebranych środków wesprze Rybacki Program Stypendialny, z którego zostaną wypłacone stypendia dla naszych podopiecznych;

b. 50,00 % zebranych środków przeznaczymy na wsparcie księgowe dla Organizacji Pozarządowych działających w Regionie Obra – Warta.