Dzień Seniora to wyjątkowe święto obchodzone na całym świecie, mające na celu uhonorowanie i docenienie starszego pokolenia za ich cenny wkład w rozwój społeczeństwa. To święto to nie tylko okazja do wyrażenia wdzięczności, ale też do okazania serdeczności i miłości seniorom.

W tym roku Dzienny Dom „Senior +” z Międzyrzecza postanowił uczcić to święto w wyjątkowy sposób. Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców serię atrakcji, które przyciągnęły tłumy. Jednym z głównych punktów programu były występy artystyczne z udziałem Pani Kierownik, jednocześnie wokalistki Klubu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, Zuzanny Melcer. Jej występy były prawdziwą ucztą dla ucha i duszy słuchaczy.

Nie można jednak zapomnieć o innych atrakcjach. Stoiska promocyjne, takie jak policji, straży pożarnej czy sanepidu, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Szczególną popularnością cieszyły się pyszne #Rybułki serwowane przez naszą Lokalną Grupę Rybacką Obra-Warta.

Przyjmując zaproszenie zaproponowaliśmy demonstrację projektu „Powołanie do życia: Lubuskiego Związku Organizacji Pozarządowych „Win 'o’ Grona Aktywności Obywatelskiej”, wspieranego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, pod patronatem Profesora Posła na Sejm Jacka Kurzępy. Spotkanie stało się okazją do rozmów o potrzebach seniorów, o biedzie, o pomysłach na walkę za marginalizacją i wykluczeniem społecznym, o produktach regionalnych, o problemach z aplikowaniem o środki pomocowe na realizację ważnych inicjatyw społecznych.

Dodatkowo, Dzień Otwarty w Dziennym Domu „Senior +” został połączony z piknikiem zdrowia i profilaktyki. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z porad specjalistów z różnych dziedzin, takich jak psychologia, podologia czy dietetyka.

Całość imprezy została uroczyście otwarta przez kierowniczkę DDS „Senior+” Natalię Wiśniowską. W swoim przemówieniu podkreśliła, że to dzięki inicjatywie burmistrza Remigiusza Lorenza powstała ta placówka. Nie można też zapomnieć o koordynatorce i inicjatorce całej imprezy – terapeutce zajęciowej Dorocie Władyka-Banak, która z ogromnym zaangażowaniem przyczyniła się do sukcesu tego wydarzenia.

Dzień Seniora w Dziennym Domu „Senior +” to dowód na to, jak ważne jest docenienie starszego pokolenia i jak wiele radości można przynieść seniorom poprzez organizację takich imprez. Czekamy na kolejną edycję!

Udostępnij