W ramach projektu „Powołanie do życia: Lubuskiego Związku Organizacji Pozarządowych „Win 'o’ Grona Aktywności Obywatelskiej”, wspieranego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zrealizowane zostało zadanie pod hasłem „Mentoring”. W dniach 20-21.10.2023 r. zrzeszyło i zintegrowało ono wielu uczestników z różnych środowisk, m. in. z KGW czy OSP. Inicjatywa ta nie tylko ułatwiła wymianę doświadczeń i wiedzy między uczestnikami, ale również stworzyła solidne podstawy dla przyszłej współpracy. Dzięki temu otworzyły się nowe możliwości dla realizacji kolejnych projektów, które będą dalej wspierać rozwój i aktywizację społeczności lokalnych.

Udostępnij