Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Mieszkańców „Polski Powiatowo-Gminnej” – 26 kwietnia.

Przedmiotem spotkania jest systemowe i pozasystemowe (spontaniczno-wolontariackie) wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Pytania kluczowe na które staramy się znaleźć odpowiedzi to; Jak zareagowaliśmy na wyzwania humanitarnej pomocy dla walczącej Ukrainy?…

Zaproszenie do współtworzenia wirtualnej platformy pomocowej na rzecz Uchodźców z Ukrainy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra -Warta otrzymała możliwość współtworzenia wirtualnej platformy pomocowej, w ramach której możliwa jest wymiana informacji pomiędzy darczyńcami, osobami gotowymi do udzielania pomocy oraz osobami udzielającymi pomocy…