8 października br. kontynuujemy kolejną edycję dostaw w ramach akcji „Błękitne Krwiodawstwo” w Regionie Obra – Warta, polegającą na bezpłatnym przekazaniu przetworów rybnych na rzecz pacjentów i personelu placówek, przebywających w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o. o.

Na jego realizację przeznaczamy środki finansowe pozyskane od osób fizycznych w ramach 1%, darowizn, składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta oraz współpracujących organizacji obywatelskich.

Wkrótce odwiedzimy kolejne placówki.

Dziękujemy za serdeczne przyjęcie Prezesowi Zarządu Szpitala Międzyrzeckiego Panu Stefanowi Mordaczowi oraz Wicestaroście Powiatu Międzyrzeckiego Pani Zofii Plewie.

Odłów ryb zawdzięczamy Gospodarstwu Rybackiemu Sieraków Sp. z o.o., a za pyszne przetwory podziękowania kierujemy do firmy EMKRZYCH Emilia Krzywiecka z Nądni.

Udostępnij