Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta uprzejmie informuje o złożeniu zawiadomienia  o  uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa w toku postępowania prowadzonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego – Komisję ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w latach 2015/2016.

O dalszym toku postępowania dla rozpatrywania zarzutów kierowanych pod adresem Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego oraz kierowanych przez niego urzędników informować będziemy wraz z rozwojem sprawy.

Zarząd LGR Obra – Warta

Udostępnij