W ramach 3 letnich niemal już potyczek z Departamentem kierowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego zwróciliśmy uwagę na kontrast na linii działalności społecznej oraz podejścia Urzędowego. W załączeniu kopia jednego z pism kierowanych do Pana Krzysztofa, gdzie oprócz obrony naszego wniosku o płatność apelowaliśmy o rozsądne wydatkowanie pieniędzy publicznych wskazując na kontrast widoczny w działalności kontrolowanego małego stowarzyszenia,  opierającego się na bezpłatnej pracy jego członków, które dla zapewniania 15 % wkładu własnego do projektu UE musi i chce organizować zbiórki publiczne i które kilkukrotnie kontrolują Urzędnicy Marszałkowscy w sposób bardziej zbliżony do systemu feudalnego niż do normalnej i taniej pracy urzędniczej.

Pobierz: kopia pisma

Udostępnij