W środę 9 listopada br., w Urzędzie Miasta i Gminy Międzyrzecz odbyło się kolejne zgromadzenie Partnerów Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej, w ramach którego podsumowano pracę zespołu roboczego powołanego w kwietniu br., który realizował działania w zakresie usprawnienia funkcjonowania Klastra oraz o charakterze szkoleniowym, w tym w zakresie demonstracji technologii produkcji energii z wiatru i wody, czy też technologii produkcji wody z powietrza.

W kolejnym punkcie przyjęto nowych Partnerów Klastra, który będzie składał się z następujących podmiotów: Enea Serwis Sp. z o.o., Gmina Bledzew, Gmina Międzyrzecz, Gmina Pszczew, Gmina Trzciel, Gmina Zbąszyń, Sunlema Sp. z o.o., Awek Sp. z o.o., Ingenis Projekt Sp. z o.o., Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o., Quantum Cybersecurity Group Sp.z o.o, Natalia Małycha oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta. Co warto podkreślić, Klaster jest otwarty dla przyjmowania nowych członków, planujących podejmowanie przedsięwzięć w zakresie energetyki obywatelskiej i z nią związanych.

Najważniejszym punktem spotkania była przyjęta jednogłośnie uchwała dotycząca aktualizacji nr 1 porozumienia z dnia 20 sierpnia 2018 r. która obok wielu usprawnień funkcjonalnych w zakresie bieżącej dzielności Klastra (w tym możliwość organizacji posiedzeń w formule online, wprowadzenia wzorów dokumentów), zatwierdziła na Koordynatora Klastra przedsiębiorstwo Enea Serwis Sp. z o.o.

W swoim wystąpieniu przedstawiciele Koordynatora zwrócili uwagę na nadchodzące zmiany legislacyjne i ich wpływ na formę i sposób funkcjonowania Klastra, który obok realizacji celów gospodarczych, będzie oddziaływał pozytywnie na obszary związane z ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem energetycznym, czy też przeciwdziałaniem dla procesu wyludniania obszarów wiejskich. Próby zapewnienia jak najlepszych warunków sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł wytwarzania zlokalizowanych po sąsiedzku będą naturalną konsekwencją współpracy wszystkich partnerów. Zwrócono uwagę na współpracujące w ramach porozumienia samorządy, dla których istotnym elementem rozwijanej inicjatywy jest szansa na zwiększone wpływy podatkowe wynikające z inwestycji realizowanych zarówno przez Koordynatora Klastra, jak i Partnerów Klastra. W tym kontekście wskazano również na trwającą analizę możliwości zawiązywania spółek celowych na terenie Klastra, tak by z jednej strony usprawnić działania na linii wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii, z drugiej strony by należne wpływy podatkowe trafiały bezpośrednio do samorządów, na których terenie lokowane są inwestycje.

Daty kolejnych spotkań oraz wyznaczenie priorytetów działań na rok 2023 zostaną wyznaczone w ciągu najbliższych tygodni.

(-) Kamil Sieratowski

Udostępnij