Emocje, które towarzyszą nam, po tym wyjątkowym wydarzeniu są pełne wdzięczności…

Za wspaniałe wystąpienia, za przybycie gości, za otwarcie serc na wołanie Naszej Matki Ziemi.

Podczas wydarzenia zostały poruszone niezwykle ważne tematy, które mogłyby wydawać się tak codzienne, tak znane, jednak wciąż w zbyt małej skali wspierane, ku lepszej przyszłości — dla nas i kolejnych pokoleń.

Jak pięknie wspomniał Pan Poseł Jacek Kurzępa — zmiana jest ważna już teraz, już dziś — w każdym z nas. Wszyscy zachwycamy się tym samym niebem i wszyscy pod tym samym niebem żyjemy. To nasza ziemia, nasz dom. Warto się jemu przyjrzeć, warto postarać się, zrozumieć czego w tym domu trzeba, każdemu z nas, jak i samej matce naturze, by żyć w zgodzie i nieść wsparcie pod każdym aspektem.

Warto więc także o tym głośno mówić, warto dawać przykład, który przekłada się w działania — takie jak dziś, gdzie mogliśmy wspólnie, z różnych perspektyw spojrzeć na klimat.

Dziękujemy za możliwość stworzenia tego wydarzenia, za wsparcie i pomoc w przygotowaniach  Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego oraz Panu dyrektorowi Andrzejowi Kirmiel.

Dziękujemy  Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu za zabranie głosu Pani Starościnie Agnieszce Oleander.

Dziękujemy za wystąpienie Ministerstwo Klimatu i Środowiska —Pani Małgorzata Golińska Wiceminister Klimatu i Środowiska

Główny Konserwator Przyrody na temat Rządowej perspektywy współdziałania Państwa- Samorządu i Obywateli w trosce o środowisko naturalne.

Dziękujemy za wystąpienia Eksperta z Biura Wsparcia Inwestycyjnego w Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa —  Pana Marcina Nowaka, który poruszył temat działań podejmowanych i niezbędnych do podjęcia w zakresie ochrony zasobów wodnych, leśnych i rolniczych na terenie województwa lubuskiego.

Dziękujemy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Panu Dr. Markowi Maciantowicz, za wystąpienie na temat lasów i ich charakterystyce jako bogactwa biocenozy Ziemi Lubuskiej.

Panu Docentowi Nauk Ścisłych i Technicznych z Uniwersytetu Zielonogórskiego Michałowi Szkudlarek za cenny głos w sprawie działań podejmowanych i niezbędnych do podjęcia w zakresie ochrony zasobów wodnych, leśnych i rolniczych na terenie województwa lubuskiego.

Dziękujemy za dotarcie do nas przedstawicieli szkół, jak i młodzieży chcącej poszerzać swoją wiedzę i wnosić swój głos w sprawach klimatu.

Usłyszeliśmy o przeciwdziałaniach zmianom klimatycznym i niezbędnej adaptacji do zmian klimatycznych w kształceniu zawodowym Rolników / Leśników i Rybaków — wystąpili dla nas:

Nauczyciel szkoły z Zespół Szkół w Sierakowie Technikum Rolniczego Sieraków Przemysław Siwiński.

Pan Damian Ostrowski — Nauczyciel z Zespół Szkół w Sierakowie Technikum Rybackie Sieraków,

Pani Miriam Plančíková nauczyciel Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu – Technikum Leśne w Rogozińcu wraz z uczniami IV klasy: Hubertem Ferfet, Pawłem Czepiżak i Kacprem Wik.

🎁Szkoły otrzymały w ramach Kongresu Bony Klimatyczne — każdy po 3 tysiące złotych, z przeznaczeniem, na realizację działań wspierających klimat, które już niedługo również będziemy relacjonować i prezentować.

Podziękowania dla Pana Andrzeja Polniaka – AQUA-Tech Sp. z o.o., który opowiedział o inicjatywach lokalnych na rzecz Retencji Wody, Przeciwdziałania skutkom suszy i zapobiegania powodziom, w tym na podstawie prac B+R.

Dziękujemy za przybycie Pani Małgorzacie Jędrych

Panu Mariuszowi Herbut z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Gmina Przytoczna – Wójtowi Gminy Bartłomiejowi Kucharyk

Gmina Pszczew – Wójtowi Gminy Pszczew Józefowi Piotrowskiemu

Gmina Lubrza – Wójtowi Gminy Lubrza Ryszard Skonieczek,

Przedstawicielowi Spółki Enea.

Za zabranie głosu podziękowania również Panu Wojciechowi Jachimowicz, Księdzu Zbigniewowi Kucharskiemu, Panu Tadeuszowi Płócienniczak oraz wszystkim, którzy wspierali i uczestniczyli z nami w tak ważnym dniu.

DZIĘKUJEMY!

Kongres jest dostępny dla wszystkich we wczorajszych postach dzięki transmisji online.

Wydarzenie pod patronatem Posła na Sejm RP Jacek Kurzępa, Organizowane przez Matecznik Pomocniczości i Dobroci wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka Obra Warta w ramach projektu „Obywatelska Róża Wiatrów ROZKWIT! – (kontynuacja i rozwinięcie)”, w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. #NOWEFIO #FunduszInicjatywObywatelskich

Komitet do spraw Pożytku Publicznego

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Udostępnij