Zestawienie ofert na dostawę 5 specjalistycznych ubrań typu FHR 008 (100% Nomex®) (model N), w kolorze granatowym, modele 1 x B3, 2 x C3, 1 x D3, 1 x D

Treść ogłszenia: https://lgrow.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-dostawe-5-specjalistycznych-ubran-typu-fhr-008/

Wykaz ofert złożonych do dnia 7 maja 2020 r.

LP

Nazwa Firmy

Wartość Oferty

Uwagi

1.

BH Reflex

8 118,00

 

2.

P.P.H.U. „SUBOR” Z.P.Chr. Ewa Ptak

7 500,00

Wybrana do realizacji

3.

Arpopal Sp. Z o o.

7 859,70

 

4.

P.P.U.H  SUPRON1

11 685,00

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Kierownik Biura LGR Obra – Warta

                                                                                                                                                                                                                                                         (-) Zuzanna Melcer

Udostępnij