Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę 5 specjalistycznych ubrań typu FHR 008 (100% Nomex®) (model N), w kolorze granatowym, modele 1 x B3, 2 x C3, 1 x D3, 1 x D5. Zamówienie realizowane na rzecz 5 Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach działania Małe Granty PROO 2019-2021 projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta pn. Lokalna Instytucja Otoczenia Organizacji Obywatelskich w Regionie Obra – Warta.

Warunki ramowe:

  1. Termin dostawy: do 20/05/2020 r.
  2. Warunki płatności: 3 dni po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.
  3. Miejsce dostawy ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew lub inny wskazany na terenie woj. Wielkopolskiego adres.
  4. Oferta składana elektronicznie do dnia 7/05/2020 r. na adres biuro@lgrow.pl. Oferta zawiera dane identyfikacyjne oferenta, cenę jednostkową brutto, łączny koszt dostawy (wraz z kosztem przesyłki), termin dostawy.

Zarząd LGR Obra – Warta

 

Udostępnij