Mamy przyjemność ogłoszenia wyników naboru wniosków w ramach projektu Rybackie Inicjatywy Lokalne 2020, który uzyskał wsparcie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Limit środków w ramach konkursu: 200 000,00 zł.

Liczba złożonych wniosków: 13

Liczba przyznanych dotacji zgodnie z Regulaminem Konkursu: 13

Odwołanie: Od oceny eksperckiej przysługuje odwołanie do Zarządu LGR Obra – Warta złożone na piśmie w terminie 7 dni od daty opublikowania listy rankingowej, elektronicznie na adres: biuro@lgrow.pl.

Pobierz: Lista rankingowa z dnia 17.04.2020 r.

(-) Kierownik Biura

Zuzanna Melcer

 

Udostępnij