Przygotowując się do sfinalizowania 1 edycji dostawy zamierzamy do kolejnych ok 30-50 gospodarstw domowych w Regionie Obra – Warta dostarczyć bezpłatnie 500, 2 tygodniowych piskląt  Polskiej Białej Gęsi, z przeznaczeniem na utworzenie małych hodowli przyzagrodowych – do 15 sztuk (cena 10 zł/szt.). Ponieważ zgłaszają się kolejne gospodarstwa prosimy wszystkie zainteresowane firmy i organizacje obywatelskie, szczególnie Lokalne Grupy Działania o pomoc w zakupie.

Ewentualne deklaracje wsparcia prosimy składać do dnia 20 maja br. na adres biuro@lgrow.pl.

Udostępnij