Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta publikuje listę celów zakwalifikowanych* do udziału w Przedsięwzięciu pn. „Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym”, polegającym na wsparciu w pozyskaniu środków finansowych w ramach 1% zwrotu z podatku PIT za rok 2019.

Wypełniając formularz PIT należy pamiętać, by w polu dotyczącym wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) obowiązkowo wpisać nr KRS: 0000334677 oraz dodatkowo w „Informacji uzupełniającej” wskazać cel szczegółowy danej organizacji, dla uproszczenia wskazując jego oznaczenie** określone w kolumnie „Oznaczanie celu szczegółowego w zeznaniu PIT”.

* – Lista będzie podlegać aktualizacji.

** – Uwaga! Brak wskazania celu szczegółowego spowoduje brak możliwości przekazania danych pieniędzy na konkretny cel. Przekazane środki zostaną przeznaczone na cele zaplanowane przez LGR Obra – Warta tj.:
50,00 % zebranych środków wesprze Rybacki Program Stypendialny, z którego w roku 2019 zostaną wypłacone stypendia dla naszych podopiecznych;

50,00 % zebranych środków wesprze funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Pszczewie, w tym szczególnie organizację bezpłatnych turnusów dla dzieci i młodzieży z Regionu Obra – Warta.

Promocja akcji 1% jest finansowana ze środków pochodzących ze składek członkowskich Stowarzyszenia LGR Obra – Warta.

Link do programu: E-PITY – 2020

Lp. Nazwa / Imię i Nazwisko Cel przedsięwzięcia Oznaczenie celu szczegółowego w zeznania PIT
1 Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” Realizacja działań na rzecz poprawy infrastruktury we wsi Bukowiec Bukowiec.cel.1
2 Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Chełmsku Chełmsko.cel.1
3 Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Chrośnicy Chrośnica.cel.1
4 Stowarzyszenie Kalsko XXI Ochrona zabytkowych miejsc w miejscowości Kalsko gm. Międzyrzecz Kalsko.cel.1
5 Gminny Klub Sportowy „Rzemieślnik” Kwilcz Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Kwilcz Kwilcz.cel.1
6 Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Michała Archanioła w Kwilczu Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p. w. Św. Michała Archanioła w Kwilczu Kwilcz.cel.2
7 Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Św. Wawrzyńca w Łomnicy Ochrona zabytkowego XVIII-wiecznego  Kościoła Parafialnego p. w. Św. Wawrzyńca w Łomnicy Łomnica.cel.1
8 Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Miedzichowie Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p. w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Miedzichowie Miedzichowo.cel.1
9 Stowarzyszenie Św. Jan Chrzciciel Realizacja działań na rzecz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Międzyrzecz Międzyrzecz.cel.1
10 Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „Bezdroża” Organizacja czasu wolnego  z elementami turystycznymi, historycznymi i edukacyjnymi dla członków SKKT „Bezdroża” Międzyrzecz.cel.2
11 PTTK Oddział „Ziemi Międzyrzeckiej” Realizacja działań na rzecz edukacji – promocja walorów krajoznawczych, kulturowych i gospodarczych terenu objętym działalnością LGROW Międzyrzecz.cel.3
12 Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego Międzyrzecza Międzyrzecz.cel.4
13 Lubuski Klub Karpiowy Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrona zasobów przyrodniczych Międzyrzecz.cel.5
14 Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p. w. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu Międzyrzecz.cel.6
15 Rowerowy Międzyrzecz Popularyzacja turystyki rowerowej z historią dawnego powiatu międzyrzeckiego w tle. Międzyrzecz.cel.7
16 Ludowy Zespół Sportowy Błędno Nądnia Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Nądni Nądnia.cel.1
17 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju  Wsi Nądnia Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Nądni Nądnia.cel.2
18 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowy Dwór Organizacja przedsięwzięć integrujących mieszkańców wsi Nowy Dwór Nowy Dwór.cel.1
19 Towarzystwo Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku Piechty Karola II Króla Rumunii (TDH 57pp) Ochrona dziedzictwa historycznego – Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl.cel.1
20 Stowarzyszenie Panowice Nasze Miejsce Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku i integracja mieszkańców Panowic Panowice.cel.1
21 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Perzyny Wsparcie stypendialne na rzecz uczniów pochodzących z Perzyn Perzyny.cel.1
22 Sołtys Perzyn Irena Raczkowiak Organizacja przedsięwzięć integrujących mieszkańców wsi Perzyny Perzyny.cel.2
23 Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach Ochrona zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela Pniewy.cel.1
24 Towarzystwo Przyjaciół Popowa i Okolic Organizacja przedsięwzięć integrujących mieszkańców Popowa  oraz gminy Bledzew Popowo.cel.1
25 Stowarzyszenie Przyjaciół Przychodzka Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Przychodzku Przychodzko.cel.1
26 Klub Sportowy Płomień Przyprostynia Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w Przyprostyni Przyprostynia.cel.1
27 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Przyprostynia Poprawa warunków funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w Przyprostyni Przyprostynia.cel.2
28 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p. w. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie Pszczew.cel.1
29 Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Wsi Rokitno Gmina Przytoczna Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku i integracja członków Stowarzyszenia we wsi Rokitno Rokitno.cel. 1
30 Zespół Szkół w Sierakowie Wsparcie dydaktyczne klasy rybackiej w Sierakowie Sieraków.cel.1
31 Stowarzyszenie Działajmy Razem w Stefanowicach Organizacja przedsięwzięć integrujących mieszkańców Stefanowic, Jastrzębska Nowego oraz pozostałych miejscowości  z terenu gminy Zbąszyń Stefanowice.cel.1
32 Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Stefanowo Realizacja działań edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży ze Stefanowa, Zakrzewka i Przyprostynii Stefanowo.cel.1
33 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Strzyżewo Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku  i integracji dzieci i młodzieży w Strzyżewie Strzyżewo.cel.1
34 Trzcielskie Stowarzyszenie Wędkarskie Propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa Trzciel.cel.1
35 Wolontariat przy Schronisku w Nowym Dworze (gm. Zbąszyń) Wsparcie działalności schroniska dla zwierząt w Nowym Dworze (gm. Zbąszyń). Zbąszyń.cel.1
36 Klub Sport „Obra” Zbąszyń Realizacja działań na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Zbąszyń Zbąszyń.cel.2
37 Stowarzyszenie Wędkarzy Ziemi Zbąszyńskiej w Zbąszyniu Realizacja działań informacyjno- edukacyjnych na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych Jeziora Zbąszyńskiego i rzeki Obry Zbąszyń.cel.4
38 Parafia Rzymskokatolicka p. w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu Ochrona zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu Zbąszyń.cel.5
39 Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu Kultywowanie tradycji muzyki ludowej Zbąszyń.cel.7
40 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zbąszyniu Aktywizacja i integracja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach  życia społecznego Zbąszyń.cel.8
41 Stowarzyszenie Patriotyczny Zbąszyń Ochrona dziedzictwa historycznego – Zbąszyń Zbąszyń.cel.9
42 Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta Realizacja Rybackich Inicjatyw Społecznych: Rybacki Program Stypendialny i Schronisko Młodzieżowe. KRS NR 0000334677

Udostępnij