Rusza projekt Rybackie Inicjatywy Lokalne 2020, który zostanie sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz środków własnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta. Projekt zaplanowaliśmy w sposób możliwie najprostszy by był zrozumiały dla nas wszystkich i przyniósł wymierne korzyści dla jego uczestników i dla nas, jego efekty to:

  1. Liczba pomyślnie zrealizowanych inicjatyw obywatelskich przez grupy nieformalne: 10;
  2. Liczba osób biorących udział w zrealizowanych inicjatyw obywatelskich przez grupy nieformalne: 150;
  3. Liczba produktów lokalnych posiadających walory sprzedażowe: 30;
  4. Liczba nowoutworzonych organizacji obywatelskich (Stowarzyszenie / Koło Gospodyń Wiejskich): 5.

Na dotacje otrzymaliśmy aż 200 tysięcy złotych, będziemy je wybierać w oparciu o poniższe kryteria punktowe. Regulamin marcowego naboru, terminy spotkań, wzór wniosku poznacie 19 lutego br.

Kierownik Biura Zuzanna Melcer

Pobierz: Kryteria Punktowe Marzec 2019

 

Udostępnij