Uwaga!

Kierujemy otwarte zaproszenie do pracy w Grupie Roboczej ds. Przygotowania Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. W oczekiwaniu na domkniecie prac legislacyjnych i pojawienie się ogłoszeń konkursowych przystąpimy do konstruowania planu działań na najbliższe lata. Prosimy więc by wszyscy zainteresowani pracą w zespole Rybacy, Społecznicy, Przedstawiciele Administracji, Organizacji Obywatelskich, Kół Gospodyń Wiejskich, Przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia przy pomocy poniższego formularza: https://forms.gle/8VLwZZgeFWVB8GDB7

Szacowany czas pracy zespołu: 1/07 – 30/09.2023.

Rodzaj pracy: udostępnianie informacji, konsultacje, zgłaszanie propozycji, preferowana forma współpracy: online.

Zgłoszenie do dnia: 26 czerwca br.

Zarząd SLGR Obra – Warta

Udostępnij