14 czerwca br. w Pszczewie zebrał się Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta. Z udziałem Komisji Rewizyjnej obok spraw bieżących omówiono projekty przygotowywane do realizacji i otrzymanego dofinansowania dla projektu „Powołanie do życia: Lubuskiego Związku Organizacji Pozarządowych „Win 'o’ Grona Aktywności Obywatelskiej””. W kolejnych punktach zebrania omówiono propozycję zmian w Statucie w kontekście utworzenia Uniwersytetu Ludowego i aplikowania w planowanym konkursie na wybór RLGD w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027 – wkrótce skierowane zostanie otwarte zaproszenie do prac w zespole roboczym ds. Opracowania Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju 2021+.

Na dzień 29 czerwca br. planuje się Walne Zebranie Członków, na którym ustalony zostanie plan działań na najbliższe miesiące, omówione zostaną sprawozdania za rok 2023 i uzupełniony zostanie skład Zarządu.

Kamil Sieratowski

Udostępnij