Szanowni Państwo

W związku ze zgłaszanymi nieobecnościami na Walnym Zebraniu Członków, z uwagi m.in. na zaplanowane wyjazdy urlopowe, obowiązki zawodowe, wakacje szkolne etc. Proponuję by podczas zebrania, w pkt. 2 porządku obrad usunąć punkty 3 i 4 dotyczące wyboru nowych władz i zastąpić je dyskusją programową o zadaniach, które może i powinno realizować Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta, z wykorzystaniem zasobów i umiejętności własnych członków stowarzyszenia.

Wybory władz zostaną przeprowadzone w terminie wrześniowym, co umożliwi udział wszystkim zainteresowanym.

Kamil Sieratowski

Udostępnij