Projekt „Forum Lokalne 2016 szansą dla młodych z Gminy Pszczew” uzyskał wsparcie z Programu „Równać Szanse 2015” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W ramach jednodniowego spotkania przedstawicieli samorządu, szkół, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz młodych porozmawiamy i podyskutujemy o naszej młodzieży, jej zainteresowaniach i możliwościach, jakie stwarza lokalne środowisko, a także o barierach, jakie napotykają jako mieszkańcy małych miejscowości.

Program Forum:
10.00 Rejestracja uczestników, przywitanie

10.15 Wstęp do Forum – informacja o Programie Równać Szanse, celu Forum,

10.30 – 11.00 Jaka jest nasza młodzież? – praca w grupach i dyskusja

11.00 – 12.00 Praca w grupach – 4 grupy tematyczne:

– EDUKACJA,

– RYNEK PRACY,

– INFRASTRUKTURA I OFERTA DLA MŁODYCH (CZAS WOLNY),

– WSPÓŁPRACA LOKALNA NA RZECZ MŁODYCH

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 14.00 Podsumowanie prac w grupach i dyskusja

14.00 – 14.30 Prezentacje pt. Rola forów lokalnych i opracowanych diagnoz środowiska lokalnego w  podejmowaniu decyzji i ukierunkowaniu działań na rzecz młodych

– Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” – Gabriela Góra

– Stowarzyszenie „Chociszewo – Wspólna Przyszłość – Paweł Pawłowski

14.30 Podsumowanie – podziękowania

14.50 Wspólny posiłek

Liczymy na gorącą dyskusję i ciekawe wnioski!

Logo_PFDiM

Udostępnij