W dniu 30 maja o godzinie 15.00 w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu odbędzie się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych oraz pracowników samorządowych zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi, związane głównie z dotacjami przyznawanymi przez JST organizacjom. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj:

http://www.trzciel.pl/aktualnosci/bezplatne-szkolenie-z-ustawy-o-wolontariacie.html

Udostępnij