„Laboratorium działań w przestrzeni”

Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART w Kępnie zaprasza na bezpłatne szkolenie, które będzie zawierało podstawy do zrealizowania działań okołoteatralnych w swojej miejscowości. Szkolenie jest adresowane do organizacji i instytucji z miejscowości do 20 tys. mieszkańców kierujących swoje działania do młodzieży. Miejsce: Kępno. Szkolenie zostanie przeprowadzone w 2 terminach: 6-7 czerwca oraz 11-12 czerwca 2016.

Szkolenie adresowane jest do: organizacji i instytucji (szkół, bibliotek, domów kultury) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców z terenu całej Polski kierujących swoje działania do młodzieży.

Uczestnicy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe i merytoryczne realizowanych przez siebie projektów.

Uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w 2 terminach: 06-07 czerwca (poniedziałek,wtorek) i 11-12 czerwca (sobota,niedziela) – 20 osób z 10 organizacji w każdym terminie.

Dokładny program szkolenia dostępny na tej stronie.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy stowarzyszenieeuroart@gmail.com wypełniając krótki formularz (decyduje kolejność zgłoszeń)