Za nami spotkanie Rybackie w nowej rzeczywistości, wkrótce wybierzemy nowe władze, działania realizowane od roku 2009 będą kontynuowane – jednogłośnie zdecydowali Rybacy, tak by wsparcie na rzecz organizacji obywatelskich, samorządów, Technikum Rybackiego i gospodarstw rybackich było realne i wspierało prowadzenie codziennej działalności.

Co szczególnie raduje, w tym roku do 1 klasy Technikum Rybackiego uczęszczać będzie już 14 osób. Cieszymy się, że decyzje podjęte w roku 2012 i dalsze konsekwentne działania nauczycieli i władz samorządowych wspieranych przez nasze stowarzyszenie przynoszą coraz lepsze efekty i dają nadzieję na przyszłość.

Zdajemy sobie sprawę że nowa perspektywa UE może ruszyć dopiero w roku 2024, będziemy na nią przygotowani, ucząc się i przygotowując do nadchodzących wyzwań, związanych również z transformacją energetyczną Regionu Obra- Warta, z wykorzystaniem zasobów wodnych, w tym potencjału drzemiącego w gospodarstwach rybackich.

Udostępnij