29 lipca uczestniczyliśmy w kolejnym zebraniu partnerów Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej – spotkanie miało miejsce w biurze Stowarzyszenia w Pszczewie, będącej jednocześnie siedzibą klastra. Podczas rozmów dowiedzieliśmy się o postępie prac związanych z budową farm fotowoltaicznych na terenie klastra, również z uwzględnieniem Covidowych realiów. Z przekazanych informacji wiemy, że na współpracę z klastrem zdecydowało się 30 osób, które udostępniły grunty o niskiej przydatności do celów rolniczych, o powierzchni ok. 220 ha. Do końca roku ma powstać pierwsze 11 elektrowni, które pozsiadają już zapewnione źródło finansowania oraz zbytu dla wytworzonej energii.
 
Na spotkaniu omówiono również przebieg procesu inwestycyjnego zadania pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW na działce 279/3 położonej w obrębie Jasieniec (gmina Trzciel), rolę i miejsce klastrów energii w nowej perspektywie UE na podstawie zapisu Krajowego Programu Odbudowy, Umowy Partnerstwa oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). Wyznaczono również wstępną datę spotkania wszystkich partnerów klastra oraz osób, które udostępniły grunty na połowę września br.

Udostępnij