Informujemy, że w roku 2017 podobnie jak w ubiegłym roku obowiązywać będą następujące  składki członkowskie, pozwalające na realizację zaplanowanych działań statutowych Stowarzyszenia:

  1. Składka członkowska dla jednostek samorządu terytorialnego – 5 000,00 zł /rok;
  2. Składka członkowska dla Organizacji Pozarządowych korzystających z dofinansowanego wsparcia księgowego – 100,00 zł / rok;
  3. Składka członkowska dla osób do 20 roku życia – 5,00 zł / rok;
  4. Standardowa składka członkowska dla wszystkich pozostałych członków – 50,00 zł / rok.

Składka członkowska w w/w wysokości jest płatna na konto Stowarzyszenia LGR Obra – Warta: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz 30 8367 0000 0029 1567 1001 0001

Prosząc o szybkie opłacenie składek członkowskich informujemy, że Głównym zadaniem na ten rok będzie oczywiście odzyskanie 16 milionów złotych przy zewnętrznym wsparciu Kancelarii Adwokackiej, która została wynajęta do podważenia rozstrzygnięć Komisji ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” działającej w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Z uwagi na spływające zapytania naszych członków w kolejnym artykule przedstawimy modelowy przykład prowadzonej oceny rybackich LSR na terenie województwa Wielkopolskiego, który zobrazuje podstawy i motywy naszych wielomiesięcznych działań zmierzających do podważenia zakończonego w kwietniu 2016 roku konkursu o wybór Rybackich LSR.

Zarząd LGR Obra – Warta

Udostępnij