Jako Stowarzyszenie od roku 2015 jesteśmy nieustannie nękani przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, urzędnicy głównie z PSL. Od tego czasu zostaliśmy pozbawieni należnych dotacji na poziomie ok 20 milionów złotych (3 programy operacyjne UE, w perspektywie 2014-2020), kilku z nas było podejrzanych o próbę wyłudzenia dotacji UE, ponieważ jakiś urzędnik powziął nagle wątpliwość, czy działające na terenie wielkopolski stowarzyszenie miało prawo 3 lata wcześniej zmienić siedzibę …, to tylko niestety wybrane wątki, co cieszy dwie sprawy sądowe już wygraliśmy.

Nigdy nie ubiegaliśmy się o wynagrodzenie za nasze pomysły i pracę, niemniej chcielibyśmy sprawiedliwości. Poszukujemy więc kancelarii prawnej, która zapozna się z całością naszych spraw od roku 2015, zaproponuje strategię procesową i wynagrodzenie za sukces, w tym stawkę jednostkową za udowodnienie złamanie prawa przez danego funkcjonariusza publicznego, uzależnioną od poziomu nałożonej kary.

Oferty proszę przesłać na adres mailowy: k.sieratowski@lgrow.pl do dnia 10 maja 2019 r.

Kamil Sieratowski

Udostępnij