Wiadomość z dziś:

Chciałem poinformować, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał wniosek o usunięcie wpisu z rejestru.

W związku z tym faktem w dniu 15 kwietnia 2019 roku usunięto z prowadzonego przez Ministra Finansów na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich następujący podmiot: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta.

Pismo z informacją o usunięciu zostało przekazane do Państwa pocztą tradycyjną: IP2.965.152.2019 z dnia 15.04.2019 roku.

Swoją drogą upłynęło sporo miesięcy podczas których nie mogliśmy pozyskiwać dotacji UE ….

Udostępnij