Pilotażowy projekt konfederacyjny 30/08-1/09/2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje obywatelskie do wspólnej realizacji projektu „Ostatni Wieczór Pokoju”, który zostanie zrealizowany w Zbąszyniu, z inicjatywy Towarzystwa Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii (TDH 57pp). Zadanie chcemy zrealizować w formule łączącej zadanie własne i system grantowy, pomysłodawcy przewidują w piątek 30/08 organizację wystawy i seans filmowy, w sobotę 31/08 grę miejską, rekonstrukcję historyczną oraz piknik rodzinny, w niedzielę rano 1/09 symboliczne upamiętnienie 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Na dzień 31/08 zaplanowano również oficjalne uroczystości z udziałem żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu oraz najprawdziwszej Orkiestry Wojskowej, niemniej szczegóły są na chwilę obecną utrzymywane przez organizatorów w największej tajemnicy …

Zgłoszenia organizacji obywatelskich przyjmujemy drogą elektroniczną na adres biur@lgrow.pl, do dnia 25/08/2019. W zgłoszeniu napiszcie krótko jaki macie pomysł.