Zapraszamy do złożenia ofert na dostawę i montaż zestawu fotowoltaicznego PV o mocy 3,2 KW na potrzeby realizacji projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta pn. Lokalna Instytucja Otoczenia Organizacji Obywatelskich w Regionie Obra – Warta.

 1. Termin dostawy: 30/09/2019 r.
 2. Warunki płatności: 14 dni po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia.
 3. Oferta składana elektronicznie do dnia 20/08/2019 r. na adres biuro@lgrow.pl. Oferta zawiera nazwę własną sprzętu, cenę jednostkową brutto, termin dostawy, montażu.
 4. Miejsce dostawy i montażu: biuro stowarzyszenia, ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew.
 5. Gwarancja: 15 lat (minimum).

Minimalne warunki techniczne sprzętu:

 1. Moduły Longi Solar 320 W (MONO)
 2. Konstrukcja nośna na dach płaski (komplet)
 3. Falownik Zeversolar Zeverluton 3000S
 4. Ogranicznik przepięć min. 600V (zab. DC)
 5. Ogranicznik przepięć 275V (zab. AC)
 6. Gniazda MC4 (komplet)
 7. Skrzynka ele., bezpiecznik 3faz, el. mot. (komplet)
 8. Kabel (szacunkowo 60 mb)
 9. Podłączenie, konfiguracja, energetyka (komplet)

Zarząd LGR Obra – Warta

 

Udostępnij