Dnia 17.11.2021r. w Folwarku Pszczew w Pszczewie  na zaproszenie L,ODR Kalsk uczestniczyliśmy w spotkaniu podsumowującym  dotychczasowe działania w zakresie tworzenia Lokalnych Partnerstw Wody na terenie Województwa Lubuskiego, niewątpliwym atutem spotkania był udział  Pana Jarosława Wiśniewskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który udzielił wielu obszernych wyjaśnień i informacji.. Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące dalszego funkcjonowania Lokalnych Partnerstw Wodnych, w poszczególnych powiatach.

Z naszej strony uzyskaliśmy informacje do dalszych działań na pograniczu województw lubuskiego i wielkopolskiego. Dodatkowo podziękowaliśmy za zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu jako prelegenci dla modułu 1, gdzie wspólnie z Panem Profesorem Jackiem Kurzępą  mieliśmy okazję przedstawić założenia i osiągnięcia Lokalnego Partnerstwa na Rzecz odbudowy Jazów w Perzynach i Rybojadach oraz ratowania Jeziora Głębokie.

Materiał zdjęciowy dzięki uprzejmość LODR Kalsk.

 

Udostępnij