W załączeniu publikujemy listę nagrodzonych w ramach 1 edycji Rybackiego Programu Stypendialnego 2016 – 2022. Wszystkie osoby nagrodzone w ramach 1 etapu oceny (Preselekcja) są uprawnione do udziału w finale konkursu, który zgodnie ze zmienionym regulaminem konkursu zostanie zrealizowany za pośrednictwem strony internetowej www.lgrow.pl . Uprawnione osoby  wskazaną drogą elektroniczna, w krótkiej formie pisemnej i we wskazanym czasie podejmą próbę rozwiązania problemu stanowiącego jednocześnie pytanie konkursowe opublikowane w dniu 1/09/2016 r.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy !

Zarząd LGR Obra – Warta

Pobierz: Lista nagrodzonych_1 edycja

 

Wszystkich stypendystów przy pomocy poniższego formularza prosimy o niezwłoczne (do 5 września br.) uzupełnienie informacji niezbędnych do zawarcia  umowy, co pozwoli na szybką wypłatę nagrody 1 stopnia:

Przejdź do: formularz informacyjny do umowy stypendialnej

 

 

 

 

Udostępnij