Wszystkich zakwalifikowanych do udziału w 2 etapie Rybackiego Programu Stypendialnego 2016 – 2022 zapraszamy do podjęcia próby rozwiązania poniższego problemu – w krótkiej formie pisemnej (max 2 tys. znaków), przy pomocy poniżej załączonego formularza:

Naszym obowiązkiem jest dbałość o środowisko naturalne na co dzień i od święta. Pytanie konkursowe dotyczy Waszego pomysłu na ochronę Rzek Regionu Obra – Warta, w domu, w szkole i w Internecie, co można robić, kiedy to można robić no i  co trzeba koniecznie robić.

Udział w konkursie jest nieobowiązkowy, niemniej dla 25 najlepszych odpowiedzi złożonych do 14 września br. przewidzieliśmy nagrody finansowe w wysokości około 200 zł. Oceniać będziemy, jakość pomysłu, sposób prezentacji własnego pomysłu, natomiast w zakresie samego opracowania styl, słownictwo, poprawność gramatyczną czy też ortografię i interpunkcję.

Trzymamy kciuk 🙂

Przejdź do: Formularz konkursowy Rybackiego Programu Stypendialnego 2016 – 2022 (1 edycja)

Udostępnij