Eksperci poszukiwani

Poszukujemy dwóch / dwoje ekspertów do oceny ok 30 wniosków o dofinansowanie, ukierunkowanych na realizację inicjatyw społecznych przez Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich w ramach projektu Rybackie Inicjatywy Lokalne 2020. Forma współpracy, umowa zlecenie, termin realizacji zlecenia luty – marzec 2020 r. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie na adres biuro@lgrow.pl, oprócz danych kontaktowych prosimy o krótki opis doświadczenia w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz oceną wniosków w innych programach dotacyjnych / konkursach ofert. Szczególne preferencje będą dotyczyć znajomości zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i wdrażania produktów lokalnych. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 grudnia br.

Kamil Sieratowski