Zapraszamy do 4 edycji projektu Nadobrzański Klaster Energetyczny, Historia, Tradycja i Przyszłość, polegającego na utworzeniu systemu mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie 11 gmin Regionu Obra – Warta.

Nabór prowadzimy do 31 stycznia 2020 roku, wszystkie zainteresowane osoby / podmioty z terenu w/w gmin mogą wziąć udział. Nie narzucamy żadnych ograniczeń, przeszkodą mogą być jednie warunki techniczne budynku lub uwarunkowania terenu.

Po zebraniu zgłoszeń w odstępach tygodniowych  przekażemy wycenę dla zakupu grupowego przez sprawdzonego partnera biznesowego firmę Columbus Energy SA, wtedy każda osoba zostanie poproszona o ostateczne potwierdzenie chęci zawarcia umowy, po której rozpoczęty zostanie montaż instalacji. 4 nabór wniosków uwzględnia wsparcie rządowe w ramach programów Energia Plus, Mój Prąd i Czyste Powietrze i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Przewidujemy że montaż nastąpi w miesiącach styczeń 2020 r.  – marzec 2020 r. 

Przejdź do: Ankieta Zgłoszeniowa.

Kamil Sieratowski

Udostępnij