Rybackie Inicjatywy Lokalne 2020

  Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami porozumienia*
  TakNie

  Niniejsze sprawozdanie stanowi aneks porządkujący do porozumienia*
  TakNie


  Informacje ewaluacyjne

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.*

  * - pola obowiązkowe
  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Informacje dotyczące COVID-19

  Wykaz dokumentów:

  1. Listy obecności (oryginały).
  2. Dokumenty księgowe (oryginały) – faktury, rachunki, umowy, zlecenia itd.
  3. Dokumenty potwierdzające realizację zamówienia w trybie konkurencyjnym (w tym maile, wydruki ze stron internetowych).
  4. Dokumentacja fotograficzna (np. płyty CD, link do zdjęć zamieszczonych na serwerze).

  Rybackie Inicjatywy Lokalne 2020

  Ten rok zamykamy z poczuciem że wydarzyło się wiele niesamowitych i potrzebnych przedsięwzięć i projektów, które będą kontynuowane i rozwijane w latach następnych. Obecnie przygotowujemy się do realizacji projektu Rybackie Inicjatywy Lokalne 2020 wspieranego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W oparciu o już zdobyte doświadczenia i umiejętności będziemy chcieli w roku 2020 wesprzeć kwotą do 20 tysięcy złotych co najmniej 10 unikalnych przedsięwzięć trwających ok  3 miesiące, podczas których we współpracy z rolnikami i rybakami dojdzie do wypracowania 3 lokalnych produktów o wysokim potencjale sprzedażowym dla Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich.

  Grupą docelową w ramach zadania są grupy nieformalne składające się z minimum 15 osób fizycznych zameldowanych na pobyt stałe na terenie jednej z 11 gmin pogranicza lubusko – wielkopolskiego (Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Przytoczna, Trzciel (woj. Lubuskie), Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Miedzichowo, Międzychód, Sieraków, Zbąszyń (woj. wielkopolskie). Wybór inicjatyw rozpoczniemy w lutym, rekrutację chcemy przeprowadzić w trybie dwustopniowym tj. zgłoszenie w wersji elektronicznej oraz rozmowa z wszystkimi członkami grupy nieformalnej.