Rybackie Inicjatywy Lokalne 2020

  Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami porozumienia*
  TakNie

  Niniejsze sprawozdanie stanowi aneks porządkujący do porozumienia*
  TakNie


  Informacje ewaluacyjne

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.*

  * - pola obowiązkowe
  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Informacje dotyczące COVID-19

  Wykaz dokumentów:

  1. Listy obecności (oryginały).
  2. Dokumenty księgowe (oryginały) – faktury, rachunki, umowy, zlecenia itd.
  3. Dokumenty potwierdzające realizację zamówienia w trybie konkurencyjnym (w tym maile, wydruki ze stron internetowych).
  4. Dokumentacja fotograficzna (np. płyty CD, link do zdjęć zamieszczonych na serwerze).