Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta publikuje raport z comiesięcznego badania rzeki Obry, Czarnej Wody i Jeziora Głębokiego w Regionie Obra – Warta, w oparciu o próbki pobrane w dniu 7 października 2022 r. Badanie jest realizowane samodzielnie przez nasze Stowarzyszenie, jego charakter ma charakter obserwacyjny, w przypadku wystąpienia zagrożeń dane badanie zostanie powtórzone i pogłębione przy współpracy ze specjalistycznymi jednostkami badawczymi.

Zarząd SLGR Obra – Warta

Udostępnij