W sobotę (16.09.2023 r.) w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Żarach, odbyło się „1 Lubuskie Forum Organizacji Pozarządowych” realizowane w ramach projektu „Powołanie do życia: Lubuskiego Związku Organizacji Pozarządowych „Win 'o’ Grona Aktywności Obywatelskiej”, wspieranego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Nasze działania wspierało Stowarzyszenie Matecznik Pomocniczości i Dobroci oraz Towarzystwo Sportowe Sokół z Żar.

Spotkanie wypełniły prelekcje w istotnych dla nas tematach przewodnich projektu:

Jako pierwszy wystąpił Prof. Jacek Kurzępa „Społeczeństwo Obywatelskie w procesie stawania się”. Następnie głos zabrali: 2. Z-ca Dyr. NIW CRSO Przemysław Jaśkiewicz „Wertykalna i horyzontalna perspektywa rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w działaniach NIW CRSO,”Czy warto tworzyć klastry NGO?”.

3. Pan Wojciech Jachimowicz „Czy Społeczeństwu Obywatelskiemu potrzebne są organizacje parasolowe?”.

4. Ks. Rafał Mocny „Działanie zespołowe w obszarze aktywności środowiska

akademickiego na przykładzie Słubickiego Katolickiego Centrum Studenckiego”.

5. Debata otwarta z udziałem przybyłych przedstawicieli NGO Debata na temat „ Istotności funkcjonowania NGO i powołania LZOP”. Prowadzący: Pan Wojciech Jachimowicz (RDPP; Rada Programowa NIW CRSO).

W trakcie prelekcji odbywał się mecz koszykówki, który urozmaicił zebranym gościom czas i przyniósł dreszczyk emocji. Po owocnej części prelekcji, zebrani goście wzięli udział w części oficjalnej obchodów i sympozjum 70 – lecia Towarzystwa Sportowego Sokół z Żar. Po meczu team Sokół Żary wręczył Panu Posłowi Jackowi Kurzępie imienną koszulkę wraz z pamiątką za owocną współpracę i bezinteresowne działanie na rzecz Sokół.

Dzień przyniósł wiele pozytywnych refleksji, dziękujemy wszystkim za przybycie!

Udostępnij