26 września w Przyprostyni (Gmina Zbąszyń) oraz Rybojadach (Gmina Trzciel) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zorganizowało spotkanie informacyjne związane z wydaniem Decyzji Środowiskowych dla odbudowy obu obiektów. Podczas spotkania omówiono przebieg dotychczasowych procedur oraz działania zmierzające do jak najszybszego uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia samej odbudowy. Organizatorzy odpowiadali również na pytania dotyczące procesu odbudowy, mieszkańcom wsi Przyprostynia oraz zaproszonych gości.

O czym rozmawiano już w marcu 2020, kiedy podejmowano wspólną inicjatywę: odbudowa historycznych piętrzeń do wysokości ok. 1 m mierzonego od średnich przepływów charakterystycznych dla rzeki Obry pozwoli na zatrzymanie ok. 10,60 mln m3 wody na obszarze 5 gmin oraz gmin Siedlec i Wolsztyn (WLKP) – J. Kopanickie, J. Wielkowiejskie, J. Chobienickie, J. Grójeckie, J. Nowowiejskie, Obra od jazu w Małej Wsi do jazu w Perzynach, stawy rybne, oczka przydomowe, wyrobiska, itp. – 521,4 ha powierzchni lustra wody – zwiększenie zdolności magazynowania o kolejne ok 5,2 mln m3. Część wody zostanie zatrzymana w korycie rzeki i na rozlewiskach, podnosząc poziom wody szczególnie w okresie letnich niedoborów (ok. 112 tys. m3), pozostała woda retencjonowana będzie w jeziorach, przez które rzeka przepływa.

Obok ważnych wystąpień obecnych podczas spotkania gości, warto przywołać to o czym wspominał Pan Profesor Jacek Kurzępa, roczna ilość zmagazynowanej dzięki obu Jazom wody, pozwoliłaby na zaspokojenie potrzeb 500 tysięcy mieszkańców – połowy zapotrzebowania na wodę dla mieszkańców województwa lubuskiego.

Obok organizatorów spotkania uświetnili swoją obecnością Pan Poseł Jacek Kurzępa, Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski oraz Wicewojewoda Lubuski Pan Wojciech Perczak.

Udostępnij