Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta informuje o rozpoczęciu realizacji kolejnej edycji przedsięwzięcia pn. „Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym”, polegającym na wsparciu w pozyskaniu środków finansowych w ramach 1% zwrotu z podatku PIT za rok 2016 inicjatyw LGR Obra – Warta jak i zaprzyjaźnionych Organizacji Pozarządowych, Rad Sołeckich i Parafii. Wypełniając formularz PIT należy pamiętać, by w polu dotyczącym wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) obowiązkowo wpisać nr KRS: 0000334677 oraz dodatkowo w „Informacji uzupełniającej” wskazać cel szczegółowy organizacji – lista podmiotów biorących udział w tegorocznej akcji  oraz cele szczegółowe zostaną opublikowane do 24 stycznia  br.

Poniżej prezentujemy Państwu linki do dedykowanej LGR Obra – Warta wersji programu e-pity 2016. Dzięki programowi łatwo i bez problemów przygotujecie Państwo poprawny PIT i rozliczycie się z urzędem skarbowym. Informujemy, że program ten umożliwia przekazanie 1% podatku tylko i wyłącznie naszej organizacji – nie ma w nim możliwości wpisania dowolnego nr KRS.

Program e-pity 2016wersja ON-LINE

W przypadku konieczności aktualizacji Flash Player’a: wersja ON-LINE

Zarząd LGR Obra -Warta

Udostępnij