W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Powołanie do życia: Lubuskiego Związku Organizacji Pozarządowych „Win 'o’ Grona Aktywności Obywatelskiej”, wspieranego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a:

  1. Kierujemy: Zapytanie ofertowe_3/08/2023_Opakowanie_Rybułka.
  2. Termin składania ofert: 10 sierpnia 2023 r..
  3. Termin realizacji zamówienia: 18 sierpnia  (płatność 14 dni).
  4. Forma składania ofert: elektroniczna, https://forms.gle/KMfgcD4TqWwoPRfA9
  5. Osoba do kontaktu: Zuzanna Melcer, z.melcer@lgrow.pl.
  6. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 600 kompletów Opakowań Rybułki, w oparciu o koncepcję własną oferenta. Opakowanie papierowe o rozmiarach 100 x 150 x 50 mm. Parametry: format otwarty: 382 x 350 mm, kraftliner brązowo-szary 300g, Druk 6+0 (2 x biel + CMYK) + lakier dyspersyjny matt jednostronnie, sztancowanie pakowanie w kartony, 4 logotypy, 2 oznaczenia programowe, opis producenta i trwałości. Rybułka pakowana próżniowo.
  7. Kryteria oceny oferty: Cena – 90 % (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej * 90 pkt). Kryterium jakościowe – 10 %: oceniona zostanie receptura, pod kątem unikalności, atrakcyjności pomysłu, promocji produktów lokalnych, podejścia Zero Waste – od 0 do 10 pkt. Maksymalna ilość punktów w ramach oceny to: 100, będącą składową 3 ocen cząstkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert na etapie badania zgodności oferty z przyjętymi kryteriami oceny.  

Zarząd SLGR Obra – Warta

Udostępnij