W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Powołanie do życia: Lubuskiego Związku Organizacji Pozarządowych „Win 'o’ Grona Aktywności Obywatelskiej”, wspieranego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a:

  1. Kierujemy: Zapytanie ofertowe_2/08/2023_Rybułka.
  2. Termin składania ofert: 10 sierpnia 2023 r..
  3. Termin realizacji zamówienia: 19 sierpnia  – 30 listopada 2023 r., (4-6 dostaw częściowych, płatność 14 dni).
  4. Forma składania ofert: elektroniczna, https://forms.gle/tUcHCdCrNN5vT3gm7
  5. Osoba do kontaktu: Zuzanna Melcer, z.melcer@lgrow.pl.
  6. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 600 kompletów Rybułki, w oparciu o recepturę własną oferenta, która zostanie umieszczona w opakowaniu papierowym o rozmiarach 100 x 150 x 50 mm (opakowanie nie jest objęte zleceniem).
  7. Ramowe określenie przedmiotu zamówienia: Opakowanie próżniowe, gramatura 400 g (+/- 5%), w tym udział ryby z Regionu Obra – Warta – min. 40 %.
  8. Kryteria oceny oferty: a. Cena – 80 % (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej * 80 pkt). b. Kryterium Rybackie – 10 %:  Oferta składana przez Gospodarstwo Rybackie z Regionu Obra – Warta – 10 pkt, lub oferta składana przez podmiot współpracujący z Gospodarstwem Rybackim z Regionu Obra – Warta – 5 pkt, lub – 0 pkt. c. Kryterium jakościowe – 10 %: oceniona zostanie receptura, pod kątem unikalności, atrakcyjności pomysłu, zastosowania produktów lokalnych, jakości współpracy z Gospodarstwem Rybackim, podejścia Zero Waste – od 0 do 10 pkt. d. Maksymalna ilość punktów w ramach oceny to: 100, będącą składową 3 ocen cząstkowych. e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert na etapie badania zgodności oferty z przyjętymi kryteriami oceny.   Zarząd SLGR Obra – Warta

Udostępnij