W związku z uruchamianymi konkursami w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027, chcielibyśmy porozmawiać z przedstawicielami Sołectw, Organizacji Obywatelskich i Kół Gospodyń Wiejskich Regionu Obry i Warty o wspólnych  pomysłach na działania dedykowane społecznościom Rybackim, możliwe do sfinansowania z programów dotacyjnych UE.

By wziąć udział w spotkaniu online (platforma ZOOM) należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 22 listopada, do godziny 17:00:

https://forms.office.com/e/q7ZmY71Wx9
https://forms.office.com/e/q7ZmY71Wx9

Link do spotkania oraz materiały pomocnicze zostaną przekazane w dniu spotkania o godzinie 17:30.

Prezes SLGR Obra – Warta

Hanna Paradowska

Udostępnij