29 czerwca  br. przeprowadzone zostało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2022 oraz uzupełnili skład Członków Zarządu w kadencji 2022-2025. Doceniając zaangażowanie Pani Agnieszki Kotarskiej, Stanisława Wittchena  i Romana Rzepy, wybór w skład zarządu stanowił również formę podziękowania dla zgłoszonych osób.

Obok realizowanego wsparcia na rzecz rozwoju Technikum Rybackiego w Sierakowie, omówiono zakres prac planowanych do realizacji w roku 2023 na rzecz pozyskiwania środków dedykowanych Rybakom i rozwojowi Społeczeństwa Obywatelskiego. W tym celu także powołano Grupę Roboczą ds. Przygotowania Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, której pracami pokieruje Zarząd Stowarzyszenia.

Zarząd SLGR Obra -Warta

Udostępnij