Za nami kolejna dostawa w ramach akcji „Błękitne Krwiodawstwo” w Regionie Obra – Warta polegająca na bezpłatnym przekazaniu przetworów rybnych na rzecz pacjentów i personelu placówek, przebywających w szpitalach zlokalizowanych w Międzyrzeczu, Międzychodzie i Nowym Tomyślu. Na jego realizację przeznaczamy środki finansowe pozyskane od osób fizycznych w ramach 1%, darowizn, składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta oraz współpracujących organizacji obywatelskich.

Odłów ryb zawdzięczamy Gospodarstwu Rybackiemu Sieraków Sp. z o.o., a za pyszne przetwory podziękowania kierujemy do firmy EMKRZYCH Emilia Krzywiecka z Nądni.

Podczas transportu wizytowaliśmy efekty wdrażania Lubuskich Bonów Klimatycznych. Odwiedziliśmy Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu. Mieliśmy okazję zobaczyć kogoś wyjątkowego, a mianowicie sowę, która uległa wypadkowi i straciła jedno oko. Co najważniejsze dzięki wrażliwości naszych przyjaciół, przeszła ona operację i ma się wspaniale, będąc pod opieką Koła Sokolniczego. O działalności więcej na stronie https://zslrogoziniec.pl/zajecia-pozalekcyjne-2/.

Bony Klimatyczne zostały sfinansowane dzięki Matecznikowi Pomocniczości i Dobroci w ramach realizacji 1 Lubuskiego Kongresu Klimatycznego i projektu: „Obywatelska Róża Wiatrów ROZKWIT! – (kontynuacja i rozwinięcie)”, w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Udostępnij