17 sierpnia 2018 roku na międzyrzeckim Podzamczu wmurowano kamień węgielny pod pomnik dowódcy Powstania Wielkopolskiego gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. Pomnik powstaje z inicjatywy Stowarzyszenia Promocji 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, zrzeszającego byłych i obecnych żołnierzy „siedemnastej” orasz ich przyjaciół. Dla nas ważne jest również to, że pomnik Generała Józefa Dowbora-Muśnickiego znajdzie się w mieście, w którym pochowano sześciu jego żołnierzy tj. Stefana Witmana, Józefa Jokela, Prosfora Pietruszynko, Stanisława Wegnera, Grzegorza Musa i Żołnierza Nieznanego. Zachęcamy instytucje, stowarzyszenia, firmy i mieszkańców do wpłacania datków na budowę pomnika. Pieniądze należy przelewać na subkonto Stowarzyszenia Promocji 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza: 68 1240 3578 1111 0010 7740 8515 Banku PKO S.A. (z dopiskiem – Pomnik). Zebrano już 40 tysięcy złotych, potrzeba jeszcze 60 tysięcy, niemniej wierzymy że pomnik będzie mógł zostać odsłonięty jeszcze w tym roku.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość udziału w tak ważnym wydarzeniu.

Relacje medialne

Udostępnij