W upalny czwartek 21 lipca zebraliśmy się by po raz trzeci od roku 2009 rozpocząć dyskusję programową o zadaniach, które może i powinno realizować Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta, z wykorzystaniem zasobów i umiejętności własnych członków stowarzyszenia. 

Dotychczasowy dorobek, wiedza i umiejętności umożliwiają realizację ważnych dla nas wszystkich przedsięwzięć, które zostaną zgrupowane w  5 blokach tematycznych tj. 1. wsparcia społeczności lokalnych i organizacji obywatelskich, 2. energetyki obywatelskiej, 3. zachowania i odtworzenia zasobów wodnych regionu, 4. produktów lokalnych i 5. edukacji, szczególnie tej rybackiej. Stowarzyszenie zachowa otwartość na wszystkie zainteresowane współpracą osoby i podmioty, każdy wartościowy pomysł o ile będzie możliwy do realizacji w ramach dostępnych środków zostanie zrealizowany. 

Wkrótce zaprosimy Was do tworzonego zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie pod względem instytucjonalnym i programowym założeń Uniwersytetu Ludowego, przy wsparciu naszego nieocenionego partnera, Stowarzyszenia Matecznik Pomocniczości i Dobroci. Spotkania będą realizowane w sierpniu i wrześniu, w formule online. Kolejne zebranie zaplanowaliśmy na wrzesień.

Kamil Sieratowski

Udostępnij