Bez oglądania się na wyniki konkursu na wybór LSR rozpoczęliśmy wdrażanie części założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiego Regionu Obra – Warta na lata 2016 – 2022, opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta. W dniu 12/02/2016 r. w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego gościliśmy 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) działających w naszym Regionie. Organizując szkolenie chcieliśmy pokazać dotychczasowe osiągnięcia LGR, plany na lata 2016 – 2022, wiedzę na temat obowiązków administracyjnych którym podlega każde NGO i możliwości jakie daje współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych i zadań wykorzystujących lokalny dorobek ludzi dawniej tutaj żyjących oraz bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Mamy nadzieję że każdy znalazł coś dla siebie, dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w szkoleniu a szczególnie dziękujemy dyrektorowi muzeum Panu Andrzej Kirmielowi za pasjonujący wykład dotyczący uwarunkowań gospodarczych na terenie historycznej Ziemi Międzyrzeckiej oraz możliwość zwiedzenia wystaw muzealnych no i zobaczenia prawdziwego, pięknego i nieźle zachowanego międzyrzeckiego zamku!

Zarząd LGR Obra – Warta

Udostępnij